+91 9092226465

ஸ்ரீஹரி மாணவர் செயலியின் சிறப்பம்சங்கள்

செயலியின் முதற்பக்கத்தில் பத்துவகை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது


about_img


தன்மைகள்
காரகத்துவம்
நட்சத்திரம்
கால்குலேட்டர்
நேரங்கள்
எண் கணிதம்
இதர தகவல்கள்
பிரசன்னம்
பஞ்ச பட்சி
நட்சத்திர பொருத்தம்
என 10 வகையான பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள விபரங்களை வரிசையாகப் பார்ப்போம்


about_img